Parzenica - Regulamin

Noclegi w Białce Tatrzańskiej

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.15 a kończy się o godz.11 ostatniego dnia pobytu.
 2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie,należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 3. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeżdzie.
 4. Cisza nocna obowiązuje od godz.22 do godz.8
 5. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom,nawet jeśli nie upłynął okres ,za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 6. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie obiektu do godz.22.
 7. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu,a także może zażądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 8. W przypadku niezralizowanego pobytu zaliczka przepada w całości na rzecz Domu Wczasowego Białczański Dworek.Jeżeli Klient powiadomi Dom Wczasowy na min.14 dni przed planowanym przyjazdem o koniecznośći zmiany terminu,zaliczka zostanie przesunięta do wykorzystania do końca roku kalendarzowego.Nowy termin zostanie ustalony w miarę możliwości rezerwacyjnych.
 9. Dom Wczasowy Białczański Dworek zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny w razie takiej konieczności.
 10. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe  oraz pieniądze pozostawione w pokojach.Nie ponosi również odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia , urządzeń technicznych i telewizorów powstałe z jego winy.
 12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie wolno używać grzałek elektrycznych, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju/w tym również klimatyzatorów/. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń rtv, komórek oraz tabletów.
 13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione  przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta.W przypadku nie o trzymania takiej dyspozycji ,rzeczy będą przechowywane przez okres 1 miesiąca,a następnie zniszczone
 14. Nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych klientów.
 15. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu.Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
 16. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich.Obuwie narciarskie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.
 17. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego,snowboardowego,rowerów,akumulatorów samochodowych itp.do pokoi.Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.
 18. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie całego obiektu,poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 19. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami.Na życzenie gości pokój może zostać posprzątany.W tym celu należy uzgodnić tę usługę /usługa jest dodatkowo płatna/
 20. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze w recepcji właścicielowi.Właściciel obiektu ma prawo sprawdzić stan pokoju przy kliencie i  obciążyć go dodatkową opłatą za ewentualne zniszczenia pokoju.
 21. Utrata klucza lub karty otwierającej drzwi obciążona jest dodatkową opłatą w wysokości 100 pln.
 22. Cennik jest integralną częścią regulaminu,a rezerwacja oznacza zgodę na warunki regulaminu.

Wszelkiego rodzaju uwagi proszę zgłaszać w recepcji.