Parzenica - Rezerwacja

Noclegi w Białce Tatrzańskiej

 1. Zamawiający zobowiązany jest do wpłacenia w ciągu 7 dni od daty rezerwacji zadatek w wysokości 30% wartości pobytu.
  Informujemy, że:
  • Na kwotę wpłaconego zadatku zostanie wystawiony PARAGON
  • Jeżeli życzą sobie Państwo FAKTURĘ proszę o podanie dokładnych danych
   Do wystawienia faktury potrzebne są następujące dane: Imię, nazwisko/nazwa firmy, dokładny adres, NIP - w przypadku firm
   I dopisanie w adnotacjach na przelewie bankowym FAKTURA VAT
  • Końcowe rozliczenie Państwa pobytu - paragon bądź faktura (na życzenie) na kwotę pomniejszoną o zadatek
 2. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 3. Opłatę za cały pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu (gotówka).
 4. Zadatek jest bezzwrotny, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu - w takiej sytuacji zwrotowi podlega 70% wpłaconej kwoty.
 5. Potwierdzona rezerwacja, która została niewykorzystana w całości zgodnie z rezerwacją obciąza Gościa w 70% wartości niewykorzystanej usługi.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra i Mariusz Lubiński prowadzący działalność pod nazwą Wynajem Pokoi Aleksandra i Mariusz Lubiński, ul. Środkowa 311, 34-405 Białka Tatrzańska, dalej jako „Administrator”.
 • Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 • rozwiń treść »